למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר
באתר מס הכנסה: רלוונטי למי שאינו מבקש לפעול במסגרת מסלול פטור. תקרת הפטור מהשכרה עומדת על 5,010 ₪ לחודש.