בהמשך למאבק המוסדות לתקצוב הוגן התואם לתקצוב מוסדות רשמיים, ובעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה ע"י ויצ"ו, ועניינה החלת רפורמת אופק חדש גם על מוסדות לחינוך מיוחד במעמד מוכש"ר, התחייבה המדינה לתת פתרון. הערך המוסף לתלמידים הלומדים במסגרת המתוקצבת במודל אופק חדש, יתורגם ויתווסף לתלמידים במוסדות מוכש"ר. לצורך זה יוקם צוות בימשרדי (משרד החינוך ומשרד האוצר). ישום השוואת התנאים צפוי בשנת תש"פ. עדיין נותרה כברת דרך משמעותית שכן לא הושגה הבטחה להשוואת תוספות למורים וכן תוספות ופרוייקטים נוספים.

מתחקיר שערך משרדנו ואשר היווה בסיס לפעילות לצמצום הפערים, נמצא כי קיים פער של עשרות אלפי ₪ בין השקעת המדינה בילד חינוך מיוחד במוסד רשמי לעומת ילד חינוך מיוחד במוסד מוכש"ר. זו הזדמנות להודות על שיתוף פעולה מקצועי וממושך לקואלציה לחינוך מיוחד ולרשתות החינוך העומדות בחוד החנית של העשיה: ויצו, בית אקשטיין ועל"ה. קישור – מן העיתונות.

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%90%d7%99-18-03