החל מ 3.5.2020 ניתנה הנחיה להחזיר את כלל המורים לעבודה פיזית בבית הספר. עבודה מלאה ושכר מלא. מה קורה למי שלא החיל על עצמו? מורה שאינו יכול לעבוד? סוגיות ללא מענה…

טבלה 2

קיימת אפשרות לשנות היקף נוכחות ושיבוץ לצוות – שינוי ימים ושעות. קיימת אפשרות לשנות תפקיד לצוות – למשל מורה כיתה גבוהה ילמד בכיתה נמוכה.

מוסדות שטרם התחילו ללמד פיזית במוסד והמורים עדיין ממשיכים ללמד מרחוק, אינם עומדים בהסכם! סוגייה פתוחה שככל שתתבהר נחזור ונעדכן. האם חל עליהם ההסכם הקודם המתייחס ללמידה מרחוק בשיעור 50% והמרת ימי חופשה בשיעור 50% והשלמתם בחופשת הקיץ, או שמא זכאים לשכר מלא ללא כל ניצול חופש, בדומה למוסדות ולעובדים שיצאו לשטח ונטלו על עצמם משימה לאומית.

אם המעסיק אינו מאפשר הזדמנות לחזור לעבוד?
בין אם המעסיק אינו ערוך לקלוט את הצוות (לא עומד בתנאי התו הסגול), או לא נדרש למלוא הצוות בעקבות צמצום הפעילות, העובד יהיה זכאי לשכר בשיעור 80% כאשר מתוכם 12.5% מקדמה שתקוזז. כלומר בסופו של דבר שכר בשיעור 67.5%.
⇐ לא ינוצלו לעובד ימי חופשה
⇐ ישולמו רכיבי שכר בסיס המחושבים לפיצויים ולא החזרי הוצאות כמו טלפון, מעונות ונסיעות.
⇐ חלקיות משרה לעובד במשרה חלקית – לפי היקף עבודה ממוצע בשלושת החודשים המלאים שקדמו לתקופת המשבר 12.2019 ו 1-2.2020
⇐ אם המעסיק מאפשר חזרה חלקית, התחשיב יעשה בהתאמה. בגין שעות תקן מלא ישולם 100%, בגין שעות אחרות ישולם 80% כאמור

אם המעסיק מאפשר הזדמנות אך העובד אינו יכול לעבוד – קבוצת סיכון ומחלה?
טרם נאמרה המילה האחרונה וסביר כי בימים הקרובים תחול התבהרות ונשוב ונעדכן:
⇐  לפי הסתדרות המעוף –כעובד בהסדר – 80%. אין התייחסות בהסכם לניצול ימי מחלה או חופשה
⇐  לפי ארגון המורים – יחושב כימי מחלה. אם לא חזר לעבוד בגין אי סידור לילדים –ללא שכר.
⇐  לפי הסתדרות המורים – טרם נאמרה המילה האחרונה ולא ידוע על הנחיה הסכם או אמירה.