בעקבות הסכם השכר שנחתם – עדכונים לעובדי ההוראה בחטיבה העליונה. ההסכם מהווה פריצת דרך נוספת, ומציג שורת עדכוני שכר אשר יבוצעו בשלבים – החל מתאריך תחולה 9.2017, להלן הסעיפים העיקריים:

גידול משמעותי לשכר המורים המתחילים – בסופו של תהליך, מורה מתחיל עם תעודת BA ברפורמת עוז לתמורה יהיה זכאי לכ- 8,000 ₪ לחודש. כ 1,500 ₪ יותר משכר כיום למורה מתחיל.
> בהתאמה – יעלה גם שכר המורים הוותיקים יותר – המבוסס על שכר הבסיס.
> מיזוג תוספות השכר האחוזיות לרכיב שכר אחד שיקרא "התוספות המאוחדות"
> עידכון באחוזי גמול ייעוץ גמול מירבי עד 12% (במקום 9% כיום) ועידכון עתידי (תש"פ) ל-19 גמולי השתלמות בעוז לתמורה.
> מענק 1,000 ₪ למישרה מלאה לעובד הוראה שהועסק בתקופה שבין ה-1.9.17-30.11.17. עובד במישרה חלקית או בתקופה חלקית יקבל את המענק באופן יחסי.

עידכון שכר המינימום

• החל מתאריך 1.4.2018 עודכן סכום שכר המינימום הנוגע ל'הפרשי הוראת שעה'. העדכון נוגע למורים המקבלים את רכיב 'הפרשי הוראת שעה', שמשמעו השלמה למינימום לפני עדכון החוק. הסכום העדכני 4,656 לעומת 4,533 סכום קודם.
• קיצור שבוע העבודה: קיצור שבוע העבודה בשעה (42 ש"ש במקום 43 ש"ש נהוגות) גורר העלאה עקיפה בשכר המינימום לשעה. העדכון אינו נוגע לעובדי הוראה אשר בסיס משרתם 24/30. אך כן נוגע לסייעות, מזכירות וכדו' אשר בסיס משרתם בהתאם למקובל במשק.
קישור לפוסט קיצור שבוע עבודה>>>