הסתדרות המורים מכתב לגננות לא לשתף פעולה בביקורות בגנים (1)

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.