תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויוכלת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם נפתחת שנת הלימודים. הן סעיף הכנסות (גביה מהורים – לרוב נקבע כבר במועד הרישום) וכמובן בסעיף ההוצאה העיקרי במוסד חינוך – שכר הוראה. צמצום תקנים או הרעת תנאים אפשרי רק עד סוף החודש (עד ה- 31 במאי) ראו הרחבה בפוסט. קליטת עובדים ושיבוץ מקובל גם כן מיד לאחר מכן.

בתכנון התקציבי נקח בחשבון שינויים שצפויים בשנת הלימודים הבאה בנתוני התלמידים, צוות ההוראה, הכיתות ותכנית הלימודים.

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%90%d7%99-06