בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, פעילותו הכלכלית של המוסד משתנה תוך כדי תנועה. מומלץ כי המוסד יערך תקציבית ויבחן אלו השלכות כספיות צפויה תקופת המשבר לגרור את המוסד. מומלץ לבחון את כלל סעיפי התקצוב ולשכלל בשיעור שינוי צפוי. מהי תקופת המשבר הנוכחית? 21% לפי ימים קלנדרים. דהיינו מה 15 לחודש מרץ ועד סוף מאי. חלק מהסעיפים יש לשקלל במספר ימי לימוד מתוך מספר ימי הלימוד – למוסדות על יסודי למשל 23% למוסדות חינוך מיוחד פיגור כ 18%.

צפוי שינויים בהכנסות:
⇐ גביה מהורים – צמצום בגביה מהורים ותקורה בגין תל"ן כמפורט לעיל וכן בעקבות קשיים כספיים אשר יובילו לקושי גביה, חובות אבודים והנחות נוספות מעבר לכל שנה.
⇐ תמיכות וקולות קוראים –צפוי כי יקומו קרנות ומקורות מימון רחבים המותאמים לתקופה. תמיכות להם היה רגיל המוסד בעבר, צפוי כי צומצמו.
⇐  תרומות – קיטון משמעותי בעקבות משבר כלכלי עולמי, סגירת גבולות תנועה.
⇐ הכנסות ממיזמים – צמצום מהכנסות ממיזמים שונים כמו השכרות נכס בשבתות ובבין הזמנים, השכרת אולמות לשמחות, הפעלת אולם לכנסים, הפעלות חוגים ופעילויות, קייטנות (בחופשת הקיץ צפויים לימודים)

צפוי שינויים בהוצאות:
⇐ ביטוחים – יש מקום לבחון התאמה וצמצום פוליסות ביטוח
⇐ צמצום הוצאות משרדיות כיבודים ותפעול מבני הרשות
⇐ פעילויות ואירועים – מסיבות סוף שנה, אירועי יום העצמאות או ל"ג בעומר….
צמצום הוצאות תפעול חשמל מים ניקיון ואחזקה – ככל שתקופת משבר הקורונה תתארך, והאפשרות להשלים לימודים בחופשת הקיץ תחת חופשת הקורונה תצטמצם ותתבטל – צמצום העלות יהיה בפועל ולא רק תזרימית, ויוצר חסכון בגין חלק העלות המושת באופן מבנה בכל פעילות חינוך. אולם במקרה ותקופת הקורונה תהיה קצרה, ותתאפשר המרת הימים בימי החופש הגדול, בסופו של דבר החלפת הימים אלו באלו תהיה שווה בקירוב וללא שינוי מהותי בשורה התחתונה. לכל היותר דחייה תזרימית.
חריגים:
מוסד חינוך מיוחד – הפעלת מוסדות חינוך מיוחד פיגור – בכל מקרה מתקיימת פעילות ברוב תקופת הקיץ ומשכך צמצום עלויות תפעול מתקיים בפועל. טרם ידוע השפעת אגרות חוץ!
מוסד על יסודי ככל שיאושר למידה מרחוק בהתאם למתווה של ארגון המורים העל יסודי– הוצאות תפעול יהיו אכן בפועל מצומצמות בהתאם ליחס מספר הימים בתקופה.

צפוי שינויים בשכר חינוך:
⇐ הוצאות שכר פעילות חינוך שאינה מתוקצבת או פעילות רווחה ובריאות שאינה מבוצעת בפועל
⇐  הוצאות שכר פעילות חינוך מתוקצבת ללא שינוי אולם עדיין יש לבחון מספר נקודות:
> צמצום סעיפי שכר – שעות נוספות, תפקידים מיוחדים.
> צמצום הוצאות נסיעה והוצאות רכב – כ 25% מעלויות הרכב לתקופה
> חסכון בהוצאות שכר מלוי מקום ומחלה.

דוגמא למוסד לו בצענו סימולציה, תקציב העמותה עומד על כ 20 מיליון ₪

טבלה גדולה