עובד התחיל לעבוד באמצע חודש ולא בתחילתו. יש לבצע הפרשת פנסיה החל מחודש 7 – לאחר שעברו 6 חודשים.

שאלה: האם יש לבצע הפרשה על כל החודש או רק באופן יחסי?
תשובה: יש להפריש מאז שהושלמו 6 חודשים מיום תחילת עבודתו. משכך, אם התחיל לעבוד במהלך החודש אפשרי לבצע חלוקת החודש השביעי – ולבצע הפרשה רק מיום בו הושלמו 6 החודשים.