מעסיקים מעל 10 עובדים נדרשים להצטרף כעת החל מינואר 2019

בהתאם לתקנות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שפורסמו לפני כשנה, חלת חובת דווח על המעסיק. עם החלת הממשק האחיד אחריות קליטת הכספים בקופות חלה על המעסיק ולא עוד על סוכן הביטוח או חברת הביטוח. הדיווח בממשק האחיד כולל שורת שדות חובה המחייבות דווח מסודר מלא ואחיד לקופות. כמוכן קיימת חובה לקבל "פידבק" ישירות מחברות הביטוח ולוודא כי כל שורות הדיווח נקלטו וסווגו לחשבונות העובדים. הדיווח יכול להיעשות גם דרך פורטל של משרד האוצר המפצל את המידע בין כלל הדוחות או באופן פרטני וידני מול חברת הביטוח.

ללא בדיקת היזון חוזר עלולים להיות ליקויים רבים:
קליטת כספים לחברה. שונה, אי חלוקה נכונה של רכיבי ההפרשה, הפקדה נמוכה לפיצויים, כספים צפים והעדר קופה פתוחה לעובד (הכספים לא משויכים לעובד, לא צוברים רווחים וכיסוי הביטוח לא תקף).
ליקויים אלו חשפו את המעסיק לתביעות שונות ואת העובד לבזבוז משאבים והעדר התאמה בין ההפרשות בפועל לבין הסיווג בקופות. ההיזון החוזר מציף בשלבים הראשונים ליקויים רבים ומביא לתיקון ליקויים. המשמעויות לליקויים רבות ולעיתים מהותיות הן לעובד והן למעסיק.

מומלץ כי גם מעסיקים שטרם חייבים בדיווח בממשק האחיד לעבור לתשלום באמצעות מס"ב או העברה בנקאית ולהימנע מתשלום בשקים המופקדים באיחור וגוררים חיובי ריביות.