הפרשה לפנסיית חובה – שיעורי הפרשה, סכום התקרה, קופת ברירת מחדל

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.