ההפרשה חובה עד תקרה בגובה השכר הממוצע במשק 10,273 ₪ (נכון לינואר 2019). הפרשה על שכר מעבר לתקרה אינה חובה ע"פ דיני עבודה! תעשה בהתאם למדניות המעסיק, הסכם עבודה או זכאות העובד בהתאם להסכמים השונים.
ההפרשה הינה בשיעור 6% כלומר מכסה חלקית הפרשה לפיצויים במקרה של פיטורין- כ 70%.
סעיף 14 לפי חוק פיצויים פיטורין מתקיים אוטומטית בהפרשה בהתאם לפנסיה חובה. המשמעות: אין צורך לבצע השלמת פיצויים בגין תקופות ובגין שכר שבוצעה בגינו הפרשה בעלת הגנה של סעיף 14. על תקופות בהן לא הוסכם על החלת הסעיף או על שכר שלא בוצעה הפרשה – יש לבצע השלמת פיצויים.
מעסיק המבקש כיסוי מלא בסיום יחסי עובד מעביד, עליו לבצע הפרשה מלאה לפיצויים (8.33%) על השכר המלא של העובד. יש למיין מפורשות בפוליסה ולהודיע לעובד מפורשות כולל החתמתו על הנוסח המצ"ב – ככל שמבקשים להחיל את סעיף 14.
קופת ברירת מחדל מאפשרת למעסיק לחסוך לעצמו אנרגיה במרדף אחרי פתיחת פוליסה ובחירת וחתימת העובד. העובד מצידו כמובן זכאי לבחור פוליסה אחרת. ברירת המחדל נקבעה ע"י משרד האוצר בין 4 החברות הבאות: אלטשולר-שחם, מיטב דש, פסגות והלמן-אלדובי. חברות אלו זכו במכרז מול משרד האוצר בשל התחייבותם לגביית דמי ניהול הנמוכים ביותר. הפחתת דמי הניהול לעומת דמי הניהול המקסימאליים, צפויה להגדיל את קצבת הפרישה של עובדים באלפי שקלים מדי שנה ומאות אלפים לכל תקופת החיסכון הפנסיוני. לשכיר המשלם כיום דמי ניהול מקסימליים, צפוי המהלך להגדיל את הקצבה הצפויה בכ- 16%.

שנה חדשה – הזדמנות חדשה לבדוק. אל תסתמכו על העבר ובדקו את עצמכם וגם אותנו האם ההנחיות ומדניות המעסיק נהירים. מומלץ לבדוק שוב באופן פרטני את שיעורי ההפרשה לעובדים שלכם. 8.33% או 6%. חל סעיף 14 או אינו חל. האם הפרשה על מלוא השכר או רק עד התקרה החייבת. פנו לחשבת השכר שלכם לקבלת דוח שיעורי הפרשות של העובדים.