החל משנת הלימודים תשע"ח, ההשתתפות בתכנית הינה חובה!
תקציב סיוע עבור התכנית יועבר לרשויות או בעלויות המפעילות מעל 10 סמלי מוסד. (בעלות המפעילה פחות מ 10 סמלים התקציב דרך הרשות המקומית – יש לפנות לרשות המקומית לכלילת בתי הספר בבקשת הרשות).
תאריך אחרון להגשת הבקשה (שלב א) 30/6/2017
הבקשה תוגש באמצעות מערכת מרכבה ע"י הרשות המקומית / הבעלות.

התקציב שיתקבל מיועד לרכישת ספרים חדשים, ולסיוע לוגיסטי – מינהלי.
תקציב הרכש: בשלב ראשון יוקצה לבתי ספר המשתתפים לראשונה בתכנית, וכן לבתי ספר שהרחיבו את מספר התלמידים בתכנית. בשלב שני, ובמידה ויוותר תקציב, בתי ספר המפעילים את התכנית מעל 5 שנים יוכלו להגיש בקשה (באמצעות הרשות המקומית) לתקציב חידוש ורענון מלאי בתקציב של שליש מתעריף הרכש.

התעריפים לתלמיד משתנים לפי מדד הטיפוח של המוסד:

מדד הטיפוחסכום לתלמיד
1-1.9940
2-2.9980
3-3.9990
4-4.99100
5-5.99110
6-6.99120
7-7.99130
8-8.99140
9-10150

(*) תלמידים בחינוך המיוחד יקבלו את הסיוע לפי התעריף הגבוה.

תקציב סיוע לוגיסטי: סיוע לצורך כח אדם ייעודי לנושא, שינוע ספרי לימוד, תוכנת ניהול מלאי, חומרי כריכה ועדיפה. הזכאות לפי גודל בית הספר ומשך הזמן שמפעיל את התכנית (עד 4 שנים).

מדרג הסיועתקציב לתלמיד
שנה א- 100%עד 28 ₪
שנה ב- 80%עד 22.4 ₪
שנה ג- 60%עד 16.8 ₪
שנה ד- 40%עד 11.2 ₪

לתשומת לב: במידה וההכנסות לפרוייקט (תקציב הרכש ותשלומי הורים) יביאו לעודף תקציבי – יופחת הסכום העודף מהסכום לסיוע הלוגיסטי. בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה.