פורסם תזכיר חוק חינוך מיוחד (שינויים ארגוניים בפעולת הוועדות) – החוק נוגע לסמכויות וועדות ההשמה הקיימות כיום, וטומן בחובו שינויים עיקריים:

1. שינוי בהרכב הוועדה – יתווסף להרכב נציג מטעם משרד החינוך – שהוא יהיה יו"ר הוועדה. בשונה ממצב נוכחי בו נציג הרשות המקומית הוא יו"ר הוועדה ולמשרד החינוך אין נציגות בוועדה. המשמעות – מפתח קביעת הזכאות לחינוך מיוחד יהיה בידי משרד החינוך ולא בידי הרשות המקומית. משכך לכאורה אמור להיות קו אחיד במדיניות ההחלטות ללא השפעה גורפת של מדניות הרשות המקומית. כמוכן לכאורה צפוי צמצום והידוק חגורה בשחרור אישורי וועדות השמה בכל הנוגע ללקויות קלות כמו לקויות שפה. משרד החינוך מצהיר על מדניות ברורה לצמצום הפקת אישורי הוועדה וצמצום מגמת הגידול המשמעותית בתלמידים המוגדרים כליקויי שפה ע"י הוועדות כיום.
2. מהות הוועדה: הוועדה תקרא 'ועדת זכאות'. הועדה תקבע אם הילד זכאי לחינוך מיוחד. הורי הילד יחליטו באיזו מסגרת ילמד. מוסד לחינוך מיוחד או כיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל או שילוב בכיתה רגילה. משקל ההכרעה להורים עצום וללא ספק יש בכך מהפכה. בחירה חופשית של הורה, לצד מתן חופש גם לטעות. במציאות החדשה צפוי כי יקשה יותר לטעון לאפליה התקציבית השוררת כיום בין מוסד חינוך מיוחד רשמי למוסד חינוך מיוחד מוכש"ר. אלא שטענת האפליה גם כיום אינה מועילה כמעט ומשכך לא נראה כי צפוי שינוי למעשה.

 ועדת השמה - הרכב כיוםועדת זכאות - הצעת חוק
יו"ר הועדה:נציג רשות מקומיתנציג משרד החינוך
הרכב הוועדה:נציג רשות מקומיתנציג רשות מקומית
שני מפקחי משרד החינוךשני מפקחי משרד החינוך
פסיכולוג חינוכי מטעם רשות מקומיתפסיכולוג חינוכי
רופא מומחהX
עובד סוציאליX
הורה לילד עם צרכים מיוחדיםהורה לילד עם צרכים מיוחדים