החודש קיימה ועדת החינוך של הכנסת דיון על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי.
בדיון השתתפו נציגויות מרשתות חינוך גדולות מכל המגזרים, הורים לילדים בחינוך המיוחד, ונציגות ממשרד החינוך ומשרד האוצר. הדיון נסב אודות פערים בשירות ובתקציב לילדי חינוך מיוחד במוסד מוכש"ר לעומת חינוך מיוחד בחינוך הרשמי.

א. בתי ספר חינוך מיוחד במעמד מוכש"ר אינם זכאים להצטרף לרפורמת אופק חדש.
ב. מרבית מוסדות החינוך המיוחד מוגדרים כ'רב גילאי', גם בחטיבה העליונה, וכתוצאה מכך גם רפורמת עוז לתמורה נמנעת מהם.
ג. גם בסעיפי התקציב המועברים קיימים חסרים של רכיבים בערך השעה, בשיעורי התקצוב, בשעות ההוראה, סייעות, ופרא רפואי.
ד. סעיפי עלות נוספים שאינם מקבלים מענה כלל כמו תקורה, הצטיידות ושכר דירה.

נציגת משרד החינוך, רחלי אברמזון ראש אגף החינוך המיוחד, הבטיחה כי בתקופה הקרובה תפורסם מדיניות משרד החינוך לגבי אופק חדש, ואיזו פעילות נעשית כדי לקדם את תלמידי החינוך המיוחד במוכש"ר כך שלא יופלו לעומת תלמידים ברשמי.
ממלא מקום יו"ר הועדה, קבע שתקבע ישיבת מעקב נוספת בעוד כחודש וחצי.
קישור לדיון הוועדה