עובדת הוראה אם, זכאית ל-2 הטבות משמעותיות הנוגעות לטיפול בילדיה תוספת מעונות, תוספת אם. זאת בנוסף לזכויות הקבועות בחוק הכללי (זכות להמרת חופשת הלידה באופן חלקי לטובת האב, זכות ל"שעת הורות" לאב).
האם עובד הוראה במעמד 'אב' עשוי להיות זכאי לזכויות אלו?

תוספת מעונות: תוספת לעובדת אם לילד עד לגיל 5. שני ילדים כ 500 ₪, ילד אחד כ 300 ₪.
האב יהיה זכאי לתוספת רק במידה והאם עובדת, ולא מקבלת את התוספת במקום עבודתה. (גם אם מדובר במקום עבודה פרטי).

תוספת אם: תוספת 10% משרה לעובדת הוראה אם לילד עד לגיל 14, אשר מועסקת לפחות 79% משרה.
עובד הוראה אב למשרת אם בתנאים הבאים:
1. בת הזוג עובדת כשכירה או כעצמאית בשיעור 80% משרה לפחות, ואינה מקבלת הטבה זו במקום עבודתה. (גם אם מדובר במקום עבודה פרטי)
2. בשונה מזכאות האם, הזכות העומדת למורה אב היא לקצר את שבוע העבודה, ולא לקבל תוספת כספית. היקף ההעסקה המקסימלי כולל תוספת 10% – לא יותר מ- 100% משרה. עובד הוראה אב שמועסק 100% משרה ואינו מעוניין לקצר את שבוע העבודה, לא יהיה זכאי לתוספת.

 תוספת אםתוספת אם ל'אב'
שיעור משרה מינימלי79%79%
שיעור משרה מינימלי לבת הזוג-80%
שיעור משרה מקסימלי כולל תוספת אם150%100%
דרך מתן התוספתלא נדרש קיצור שעות בפועלאפשרי כקיצור שעות העבודה בלבד