חוזרי מחלקת עמותות 2018

מישורים לעמותות, מאי 2018

חוזר ניכויים והטבות לעובדים:
> כך תוכלו לחסוך בזקיפות שווי
> הגשת טופס 856 ו 102 – החודש
> סיכום הטבות שמותר לתת לעובד

להורדה

מישורים לעמותות, מרץ 2018

רשם העמותות – מה חדש?
> תקרת התרומה הפטורה מדיווח עולה
> דוח מילולי בפורמט חדש
> תזכורת תשלום אגרת הרשם.

להורדה

מישורים לעמותות, פברואר 2018

פעילות עסקית בעמותה וחובת דיווח:
> ארבעת שאלות המפתח
> סוגיות מיוחדות – מעון יום, גני ילדים ועוד
> על מה תקפיד עמותה המקיימת פעילות עסקית?

להורדה

מישורים לעמותות, ינואר 2018

חוזר תמיכה מעזבונות המדינה:
> בקשת תמיכה מעזבונות המדינה
> המלצות חשובות בהגשת הבקשה
> דגמאות לעזבונות מיועדים

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2017

מישורים לעמותות, דצמבר 2017

חוזר סוף שנת מס 2017:
> חידושים ועידכונים, ניהול תקין וניהול ספרים – משימות
> עלית מדרגה בדוח המילולי לקראת דוח 2017, שיפור איתנות פיננסית
> שכר וזקיפת שווי, בחינת חובת ניכוי במקור

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2017

חוזר תרומות ותמיכות:
> ריענון הוראות רישום
> ספר תרומות, רישום קבלה
> בקשות תמיכות – דגשים בעת הגשת הבקשה

להורדה

מישורים לעמותות,יולי 2017

הסכם הפטק"א וחוק הגמחים:
> חלופות הרישום בהתאם לחוק הפטק"א
> בדרך לחוק הגמחים – התנאים לרישיון
> עידכונים מועדת כספים

להורדה

מישורים לעמותות, יולי 2017

חוזר נוהל איתנות פיננסית:
> משמעות הציון
> מדדים לציון
> הסבר למדדים

להורדה

מישורים לעמותות, מרץ 2017

חוזר עמותות – ארנונה:
> עדכון אפשרות לחריגה בהוצאות הנה"כ
> תזכורת לתשלום אגרת רשם העמותות
> פטור ארנונה למוסדות

להורדה

מישורים לעמותות, ינואר 2017

חוזר עמותות – עזבונות:
> תמיכה מעזבונות המדינה
> תמיכה ממשרד הרוחה לאחזקת תלמידים בפנימיות
> תשלום אגרת רשם העמותות 2017

להורדה

חוזרי מחלקת עמותות 2016

מישורים לעמותות, דצמבר 2016

חוזר סוף שנת מס:
> ניהול ספרים וניהול תקין
> שיפור איתנות פיננסית
> שכר וזקיפת שווי, בחינת חובת ניכוי במקור

להורדה

מישורים לעמותות, דצמבר 2016

מבזקון נתמכי אגף מוסדות תורניים:

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2016

מילגות:
> הוראות כלליות
> האם מותר לשלם מילגה ושכר לאותו אדם מאותה עמותה?
> מילגת חוקר פטורה ממס?

להורדה

מישורים לעמותות, נובמבר 2016

עזבונות המדינה לשנת 2017:
> חובת הגשה מקוונת
> המלצות חשובות בהגשת הבקשה

להורדה

מישורים לעמותות, ספטמבר  2016

שימוש בשם עמותה ועמותות מיוחדות:
> תשומת לב לנייר מכתבים של העמותה
> עמותה מיוחדת – בית כנסת, הצלת חיים
> עמותה לקבוצת רכישה, עמותה עירונית ומעין עירונית

להורדה

מישורים לעמותות, אוגוסט 2016

סוגיות מיוחדות לענין קבלת תרומה:
> קבלה זמנית
> קבלה על כרטיס אשראי
> קבלה בגין העברה בנקאית

להורדה

מישורים לעמותות, יולי 2016

חידוש אישור 46 וטיסות לחו"ל:
> חידוש 46
> מה צריך לודא כאשר טסים לחו"ל לצורך העמותה
> האם יש צורך להוציא קבלות לתורמים

להורדה

מישורים לעמותות, יוני 2016

חסיון תורמים:
> הבקשה תכלול
> דגשים לגבי הבקשה
>דגשים לגבי דיווח על תרומות מעל 20,000 ש"ח באופן כללי

להורדה

מישורים לעמותות, מרץ 2016

חוזר תקבולים:
> איך מנהלים ספר קופה?
> קבלה – כללים חשובים
> ספר תלמידים – כיצד?

להורדה

מישורים לעמותות, פברואר 2016

מתנדבים:
> ביטוח לאומי
> מס הכנסה

להורדה

חוזרי שינויים בהוראות ניהול תקין שנים קודמות

שינוי חוברת ניהול תקין, דצמבר 2013

להורדה

שינוי חוק העמותות, יולי 2014

להורדה

שינוי חוברת ניהול תקין, אפריל 2015

להורדה