דיווח מצבת תלמידים / מעבר שנת לימודים /חופשה ללא תשלום לעובדי הוראה / עדכונים בנוהל ביקורת שכר
להורדת החוזר המלא