חוזר רשות המיסים חוק צמצום מזומן 12.18 (2)

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.