מועדי הגשה

1. דיווח מצבת תלמידים יסודי – תזכורת חוזרת!

נפתחה המערכת לדיווח תלמידים, יש להקפיד שמצבת התלמידים תאושר במלואה עד לתאריך היעד. חשוב שהדיווח יהיה מלא ותקין לאחר טיפול בשגויים. על סמך נתוני התלמידים הקיימים במערכת בתאריך זה, יגזר תקן השעות לכל שנת תשע"ז.
תאריך אחרון להשלמת המצבת: 28/10/2016

2. דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד – תזכורת חוזרת

נדרש דיווח על מטפלים בפרא רפואי, תאריך אחרון להגשה: 31/11/16 תאריך אחרון להשלמת המצבת: 28/10/2016.

תקציבים

1. דיווח מצבת תלמידים יסודי – תזכורת חוזרת!

נפתחה המערכת לדיווח תלמידים, יש להקפיד שמצבת התלמידים תאושר במלואה עד לתאריך היעד. חשוב שהדיווח יהיה מלא ותקין לאחר טיפול בשגויים. על סמך נתוני התלמידים הקיימים במערכת בתאריך זה, יגזר תקן השעות לכל שנת תשע"ז.
תאריך אחרון להשלמת המצבת: 28/10/2016

תקציבים

Click edit button to change this text.