בהמשך למגמה בשנים האחרונות לסבסוד קייטנות קיץ (בית הספר של החופש הגדול לכיתות א-ב), החודש פורסם קול קורא חדש – סבסוד מסגרות בחופשות החג לגילאי 3 – 9.
בקשת הקצבה יש להגיש עד לתאריך 21.2.2018.

התכנית תתקיים ב 5 הימים הראשונים של חופשת פסח (ו'- י"ב בניסן). (במגזר הלא יהודי – 5 ימים מקבילים בחופשת האביב).
שיטת התקצוב בדומה לתוכנית ניצנים צהרונים: התקציב לפי דירוג הרשות. במוסדות רשמיים 100%. במוסדות מוכש"ר ופטור, בהתאם לשיעור התקצוב ללימודים הסדירים 75% ו- 55% בהתאמה.

אשכול למ"ס שיעור המימון 
רשויות באשכול 1-4100%מימון מלא ע"י משרד החינוך
רשויות באשכול 5-764%תשלומי הורים בסך 20 ₪ ליום
רשויות באשכול 8-1046%תשלומי הורים בסך 30 ₪ ליום.
בתי ספר מוכר שאינו רשמי (בכל האשכולות)75%תשלומי הורים בסך 14 ₪ ליום
בתי ספר במעמד פטור (בכל האשכולות)55%תשלומי הורים בסך 25.2 ₪ ליום

מה תכלול התכנית: למידה והנאה בנושאים שאינם כלולים בתחומי הליבה (אומנות, חינוך סביבתי, ספורט וכו')
מסגרת הפעילות: משעה 8:00 עד 13:00 במשך חמישה ימים.
שירותים נוספים מעבר לבסיס – ניתן לגבות מהורים ע"פ רשימה סגורה:
תוספת לשעת צהרון: 6.8 שח.
תוספת לשעת חוג: 7.5 ₪ בגן/6.6 ₪ בבית ספר.
תוספת כריך ליום: עד 6 ₪.
תוספת לארוחת צהרים: עד 16 ₪.
תקרת גביה מרבית ליום להפעלת צהרון: 44 ₪. (3 שעות צהרון + שעת חוג + ארוחת צהריים). בנוסף, גבייה מתלמידים הלומדים בבתי ספר במעמד שאינו רשמי אשר מגיע עג ל 69.2 ₪ ליום ו 346 ₪ לקיטנה בת שבוע בודד.