בהמשך למגמה בשנים האחרונות לסבסוד קייטנות קיץ (בית הספר של החופש הגדול לכיתות א-ב), החודש פורסם קול קורא חדש – סבסוד מסגרות בחופשות החג לגילאי 3 – 9. בקשת הקצבה יש להגיש עד לתאריך 21.2.2018.
התכנית תתקיים ב 5 הימים הראשונים של חופשת פסח (ו'- י"ב בניסן). (במגזר הלא יהודי – 5 ימים מקבילים בחופשת האביב).
שיטת התקצוב בדומה לתוכנית ניצנים צהרונים: התקציב לפי דירוג הרשות. במוסדות רשמיים 100%. במוסדות מוכש"ר ופטור, בהתאם לשיעור התקצוב ללימודים הסדירים 75% ו- 55% בהתאמה. שוב 'מונצחת' הפחתת תקציב לתלמידים במוסדות מוכש"ר ופטור –בפעילות שכלל אינה נוגעת ללימודי ליבה (שהינם מקור שיעור התקצוב החלקי ללימודים הסדירים), אלא גם בפעילות העשרה שאינה לימודי ליבה.

אשכול למ"ס שיעור המימון 
רשויות באשכול 1-4100%מימון מלא ע"י משרד החינוך
רשויות באשכול 5-764%תשלומי הורים בסך 20 ₪ ליום
רשויות באשכול 8-1046%תשלומי הורים בסך 30 ₪ ליום.
בתי ספר מוכר שאינו רשמי (בכל האשכולות)75%תשלומי הורים בסך 14 ₪ ליום
בתי ספר במעמד פטור (בכל האשכולות)55%תשלומי הורים בסך 25.2 ₪ ליום

מה תכלול התכנית: למידה והנאה בנושאים שאינם כלולים בתחומי הליבה (אומנות, חינוך סביבתי, ספורט וכו')
מסגרת הפעילות: משעה 8:00 עד 13:00 במשך חמישה ימים.
שירותים נוספים מעבר לבסיס – ניתן לגבות מהורים ע"פ רשימה סגורה:
תוספת לשעת צהרון: 6.8 שח.
תוספת לשעת חוג: 7.5 ₪ בגן/6.6 ₪ בבית ספר.
תוספת כריך ליום: עד 6 ₪.
תוספת לארוחת צהרים: עד 16 ₪.
תקרת גביה מרבית ליום להפעלת צהרון: 44 ₪. (3 שעות צהרון + שעת חוג + ארוחת צהריים). בנוסף, גבייה מתלמידים הלומדים בבתי ספר במעמד שאינו רשמי אשר מגיע עג ל 69.2 ₪ ליום ו 346 ₪ לקיטנה בת שבוע בודד.

קישור לקול קורא >>>

קישור להבהרות לקול קורא >>>