בימים אלו מוסדות לחינוך מיוחד פועלים במסגרת הארכת שנת הלימודים. כיצד מתכונת 'שנה גמישה' תועיל?
מוסדות לחינוך מיוחד בלקויות קשות, זכאים להארכת שנת הלימודים במועדי החופשה. ההפעלה בחופשה תתקיים בימי החופשה של מערכת החינוך, למעט ערב פסח וחול המועד.
בנוסף, את חול המועד פסח ניתן להפעיל כימים בודדים. (אפשרי עד 6 ימים בשנה לבחירה- בפורים / חוה"מ פסח / ל"ג בעומר / ערב שבועות ואסרו חג)
בכדי לקבל שיפוי תקציבי, את שעות צוות ההוראה שמועסק בחופשה יש לדווח בטופס ידני ולהגיש לאגף החינוף המיוחד, עד חודשיים לאחר הביצוע. במידה והעובד מועסק בחופשה במסגרת 'שנה גמישה', לא יהיה זכאי לשכר נוסף.

מהי שנה גמישה בחינוך המיוחד?

בכדי לאפשר יכולת תימרון למנהלי בתי הספר הנדרשים להפעיל את המוסד בימי החופשה, וכן לעודד שילוב של אני צוות קבוע בימי החופשה, מנהל המוסד רשאי לפעול במתכונת של שנת לימודים גמישה. במסגרת זו, עובד הוראה יהיה רשאי לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים, ובתמורה ישלים את הימים בימי הפעילות בחופשה.

דגשים:

– מספר ימי החופשה במהלך שנת הלימודים לא יעלה על 10 ימים.
– עובד ההוראה יפנה את הבקשה לפחות חודש מראש למנהל המוסד, אשר יפנה את הבקשה למפקח.
– ימי ההעדרות והחזר הימים יבוצע במהלך אותה שנת לימודים.