בימים אלו מתקיימים דיונים אינטנסיבים בועדת הכספים להסדרת חוק הגמ"חים, ובשמו החדש: "חוק מוסדות לאשראי קהילתי"

במהלך הדיונים אושרו סעיפים רבים בחוק. בין השאר אושרו בהסכמה סעיפים הנוגעים לדרכי פרסום וגילוי נאות, לדרכי בירור תלונות, ניהול תקין, פירוק גמ"ח, פיקוח, ביטוח, יועצים פיננסים ועוד. טרם נקבע סופית יחס ההון הנדרש ויחסי הנזילות הנדרשים. חילוקי דעות עמוקים נרשמו מול רשות שוק ההון לעניין גובה העיצומים הכספיים שניתן יהיה להטיל על גמ"חים בגין הפרות.
דיונים אלו מתקיימים במקביל להודעת המשנה ליועמ"ש כי הוא לא יאריך את תקנות הפטק"א שהחריגו את הגמ"חים והסתיימו באוגוסט 2018.

לפרסומים קודמים בנושא, לחצו כאן>>>

להצעת החוק בדיונים, לחצו כאן>>>