מס הכנסה יצא בקמפיין הסברה לכלל הציבור. אנחנו ריכזנו עבורכם מה המשמעות במישור העמותות.

כידוע וכזכור, החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף החל מ01.01.2019. שימו לב, החוק נקרא חוק לצמצום השימוש במזומן, אולם הוא מתייחס גם לשימוש בשקים פתוחים והסבת שקים!

שאלות נפוצות

תקבולים

[?] הורה מעדיף לשלם שכר לימוד במזומן. האם מותר לעמותה לקבל את הכסף?
[!] עסקאות במזומן מותרות עד סכום של 11,000 ₪ בלבד. שכר לימוד הוא בדר"כ ריטיינר חודשי בעד שירות חודשי. ולכן כל תקבול ייבחן כפעולה בודדת האם אינו עולה על התקרה.
ככל שמוסד גובה באופן מרוכז את הסכום השנתי והסכום עולה על 11,000 לא ניתן לגבות במזומן.

[?] הזדמנה לעמותה אפשרות לקבלת הלוואה בתנאים טובים. אך המלווה מסכים להעביר את בכסף במזומן בלבד. האם ניתן לקבל את ההלוואה?
[!] לא. עליך למצוא דרכים חילופיות.
לתשומת לב, לגמ"חים הוראת שעה שהם רשאים לתת הלוואות במזומן במשך שנתיים מיום תחילת החוק או עד חקיקת חוק הגמ"חים. אך החרגה זו היא רק בהלוואות לפרטיים או לגמ"חים אחרים. לא לעמותות!

[?] האם מותר לקבל תרומה במזומן מעל 11,000? ואם התרומה מחולקת לתשלומים על פני השנה?
[!] לא ניתן לקבל תרומה במזומן בסכום העולה על 11,000 ₪.
תרומה שבוצעה במספר פעימות אשר סכומן השנתי המצטבר עולה על 11,000 ₪ יש לבחון: אם היתה החלטה למתן תרומה גבוהה, אך בפועל נפרס למספר תשלומים – התרומה נחשבת כפעולה אחת ולא ניתן לקבל במזומן (לדוגמא: תורם שהחליט לתרום 12,000 ₪ והעביר 6,000 ₪ במזומן בשתי פעימות- לא תקין.) לכאורה, אם התקבלו תרומות במזומן באופן אקראי ובחישוב השנתי עולה על הסכום המותר כל העברה תיבחן בפני עצמה.

[?] האם מותר לקבל שיק מוסב ע"ס 500 ₪? וע"ס 5,000 ₪?
[!] קבלת שיק מוסב בעמותה מותרת בתנאי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק, ובתנאי ששם העמותה יופיע בשיק כנסב. החובה חלה בכל סכום. שימו לב כי תאגיד בנקאי לא רשאי לקבל שיק שהוסב יותר מפעם אחת.

[?] האם מותר לקבל שקים פתוחים?
[!] לא. בכל סכום. חייבים ששם העמותה יופיע כמוטב או כנסב.

[?] בכספת של העמותה, נמצאים שקים מוסבים להפקדה ללא חתימת המסב מאחור וללא שם העמותה כנסב שהתקבלו לפני כחודשיים. האם מותר להפקיד אותם?
[!]  הוראות החוק לא חלות על אירועים שבוצעו לפני תחולת החוק. לפיכך, מאחר והשקים התקבלו לפני 1.1.19 – ניתן להפקידם. חשוב לשמור תיעוד שהסיבה לתשלום וקבלת השקים התבצעה לפני 01.01.2019. ובתקווה שהבנק יקבל אותם, ולא יעורר בעיות.

תשלומים

[?] האם העמותה יכולה לשלם במזומן סכום הנמוך מ-11,000 ₪? האם מותר לעמותה להסב שיק שניתן לה ולשלם באמצעותו לספק?
[!] על פי הוראות ניהול תקין של רשם העמותות שימוש במזומן בעמותה אסור. כמוכן תשלום בעמותה יתבצע אך ורק באמצעות שיקים עליהם מודפס "למוטב בלבד". הוראות אלו ידועות ומיושמות מאז ומתמיד כך שבמסגרת תשלומים בעמותה אין ב"חוק לצמצום השימוש במזומן" כל חידוש. השינוי הוא אך ורק במסגרת תקבולים בעמותה וכמפורט לעיל.