כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31.3.2019 לזכאים.
באיזה מקרה לא יוארך לעסק האישור באופן אוטומטי? ממה כדאי להימנע?

> ליקויים בניהול ספרים- אי רישום תקבול, אי ניהול ספרים וכו'
> לא הוגשו דוחות שנתיים לאחת מהשנים 2013-2016, לאחר שעבר המועד
> לא הוגשו דוחות ניכויים (126 או 856) לאחת מהשנים 2014-2016
> לא הוגשה הצהרת הון ועבר התאריך הנקוב בהצהרה
> כאשר קיים חוב מוסדר בסך 10,000 ₪ או 3% מהמחזור.
> כאשר קיים קנס מינהלי בסכום כלשהוא.כ
> כאשר הכתובת שגויה ומכתבי רשות המיסים חוזרים בדואר חוזר.
> כאשר התיק בחקירות- במע"מ או במס הכנסה.
> כאשר חסרים דיווחי מע"מ או מקדמות.
> כאשר הגוף חדש, בחצי השנה הראשונה
ועוד…

שימוש במערכות מקוונות 
רוצים לקצר את זמן בדיקת אישורי הספקים טרם התשלום?
השתמשו במערכת 1000 – מוסדות שלהם עד 1,000 ספקים, יכולים לבצע בדיקה אוטומטית מהירה של אישורי הספקים על ידי הפקת קובץ מתוכנת הנהלת החשבונות ושידורו באתר מס הכנסה. עם השידור, יופק דוח המפרט האם לספקים יש אישור ניהול ספרים ומהו שיעור ניכוי המס הנדרש. אין צורך בהרשמה מראש או בתשלום. מוסדות גדולים יותר, שלהם למעלה מ-1,000 ספקים יכולים להשתמש במערכת מיבז"ק (מידע בזמינות קלה) באמצעות כרטיס חכם בהתקשרות מראש עם רשות המיסים.

תדירות בדיקת ניכוי במקור
כיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים.

השבת כספים שנוכו 
תשלום מס שנוכה במקור אינו הולך לאיבוד. המס שנוכה יקוזז מחבות המס של העסק, ובמידה ושולם מס ביתר, יוחזר הסכום רק לאחר הגשת הדוח השנתי. יש לצרף לדוח השנתי אישור ניכוי במקור מקורי מהמקבל, וכאשר מס הכנסה יתקצר את הדוח ויוציא שומת מס, יוודא שאכן שולם מס ביתר וישיב את הכספים.

שמירת האישורים
כאשר משלם בודק את אישורי ניכוי במקור באופן פרטני באתר מס הכנסה – עליו לשמור את האישור לצרכי ביקורת.