כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31.3.2019 לזכאים.
באיזה מקרה לא יוארך לעמותה האישור באופן אוטומטי? ממה כדאי להימנע?

> כשקיים חוב לרשויות המס בסכום העולה על 10,000 ש"ח, ללא הסדר תשלומים.
> כאשר הגוף לא הגיש דוחות שנתיים (דוח שנתי, דוח 126, דוח 856) או קיימים שני חודשי אי דיווח בשנתיים האחרונות.
> כאשר כתובת הגוף שגויה, ומכתבי רשות המיסים חוזרים בדואר חוזר.
> כאשר נמצא אי רישום תקבול פעמיים בתוך 12 חדשים האחרונים.
> כאשר קיימת חקירה פתוחה במס הכנסה.
> כאשר הגוף חדש, בחצי השנה הראשונה.
ועוד…

שימוש במערכות מקוונות
רוצים לקצר את זמן בדיקת אישורי הספקים טרם התשלום?
השתמשו במערכת 1000 – מוסדות שלהם עד 1,000 ספקים, יכולים לבצע בדיקה אוטומטית מהירה של אישורי הספקים על ידי הפקת קובץ מתוכנת הנהלת החשבונות ושידורו באתר מס הכנסה (לקשר!!). עם השידור, יופק דוח המפרט האם לספקים יש אישור ניהול ספרים ומהו שיעור ניכוי המס הנדרש. אין צורך בהרשמה מראש או בתשלום. מוסדות גדולים יותר, שלהם למעלה מ-1,000 ספקים יכולים להשתמש במערכת מיבז"ק (מידע בזמינות קלה) באמצעות כרטיס חכם בהתקשרות מראש עם רשות המיסים.

תדירות בדיקת ניכוי במקור
כיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים.

השבת כספים שנוכו
תשלום מס שנוכה במקור אינו הולך לאיבוד, אך מאבד זמן יקר. כאשר עמותה מקבלת כספים (כגון תקצוב ממשרדי ממשלה, הכנסות ריבית מבנקים) בזמן שאין בידיה אישור פטור מניכוי במקור בתוקף, המשלם ינכה לה במקור לפי התקנות (בדר"כ 30%), כשם שהיא מנכה לספקים שלה. כדי להשיב את הכספים בחזרה, עליה להמתין בדר"כ להגשת דוח מבוקר לשנת המס, ולצרף לו טופס 857 –אישור מהמשלם על סכום התשלום וסכום הניכוי במקור. לאחר מס הכנסה יערוך שומה וייודא כי אכן תשלום המס גבוה מהנדרש, העמותה תוכל לקבל את הכספים בחזרה.

שמירת האישורים
כאשר משלם בודק את אישורי ניכוי במקור באופן פרטני באתר מס הכנסה – עליו לשמור את האישור לצרכי ביקורת.