הרשות המקומית אחראית לספק לילדי החינוך המיוחד מקום לימודים. הרשות, באמצעות וועדות השמה, מפנה את התלמיד למוסד המופעל על ידה או לחילופין למוסד המופעל בעיר אחרת או ע"י בעלות עצמאית בתוך העיר. במקרים בהם הפנתה הרשות את התלמיד הרשות משלמת תשלומי אגרות חוץ עבור הוצאות תפעול המוסד, השלמת הפער לסייעת הכיתית וכן הלאה. דא עקא, הנושא אינו מוסדר כלל וברשויות רבות המדיניות היא לתשלום מופחת ולעיתים אי תשלום כלל ונגררות לא פעם למאבק משפטי.
בשנה האחרונה הוגשה תביעה של מוסד חינוך במעמד מוכש"ר נגד מועצת פרדס חנה בגין אי תשלום אגרת החוץ. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד כבירי נבו קידר בלום. בית המשפט פסק שעל המועצה להעביר למוסדות את סכומי אגרות החוץ. פסק הדין – מהווה פתח למוסדות רבים נוספים שאינם משופים או משופים חלקית בתשלומי האג"ח.

ראה הרחבה לעניין אגרות חוץ בחינוך המיוחד (פוסט קודם שפורסם).