דגשים עיקריים מהחוזר:

> נוהל אישור תקן לכיתות חינוך מיוחד.

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-17-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> סל שח"מ פרא רפואי: שיעור התקצוב לשנת הלימודים תשע"ט יעמוד על 80%. חשוב! תלמידים שיקלטו לאחר 25.10.18 לא יכללו בתקציב סל שח"מ.
> שעות יעוץ: תקן שעות יעוץ אינו אוטומטי אלא נדרש בבקשה. יש להגיש את הבקשה לשעות יועץ עד לתאריך 15.7.18.