גמול הבגרות המתוקצב מחושב ע"פ מדרג בו 3 רמות: גבוה / בינוני / נמוך / ללא תקצוב.
הפרמטרים המשפיעים על הרמה נקבעים ממספר הבחינות הממוצע לתלמיד בשנה קודמת.

התחשיב: סה"כ אירועי בחינה / (בחלוקה) מספר התלמידים בכיתות י'-י"ב.
כאשר מספר המבחנים גבוה מ 1.5 – נקבעת רמה 1 – גמול בגרות מירבי תקצוב בשיעור 100%.
בין 0.75- ל 1.5 נקבעת גמול 2- תקציב חלקי בשיעור 73%
כאשר מספר אירועי הבחינה נמוך מ 0.75, נקבעת רמת גמול 1 – מינימלית בשיעור 33%.

עם החלת רפורמת 'למידה משמעותית', תלמידי כיתות י' אינם נגשים למבחנים חיצוניים אלא לבגרויות פנימיות בלבד.
היות וכך נוצר עיוות בחישוב רמת הגמול כאשר תלמידים בכיתה י' נלקחו בחשבון במכנה אך לא במונה.
בעקבות פנייה של חשבת רשת מוסדות בית מלכה, רו"ח שפרה קרמר, בבקשה לתיקון, עדכן משרד החינוך את החישוב.
לתשומת לב! אם קיימת במוסד ירידה ברמת הגמול לעומת שנה קודמת, מומלץ לבצע בדיקה עצמאית.