מטרת חלק ה 2 הינה יצירת סביבה נוחה לביצוע עסקאות ושינויי מבנה תוך נטרול מרכיב המס בעסקה, מקום בו השליטה הכלכלית בפעילות/בנכס לא השתנתה במהותה.
סעיפים 103-105 לפקודה מאפשרים ביצוע של מיזוג, פיצול והעברת נכסים בדחיית מס עד למפגש עם הכסף, עקרונות מסלולי המיזוגים והפיצולים הינם בעיקר

1. מגבלות במשך תקופה של שנתיים על: א. שמירה על השליטה ב. שימור הפעילות/הנכס המועבר
2. רכיב המזומן אינו חלק בעסקה, אלא ההעברה הינה כנגד הקצאת מניות בלבד (למעט חריגים).

חלק ה2 לפקודת מס הכנסה