מה צריך לוודא כאשר טסים לחו"ל לצורך העמותה? האם יש להוציא קבלות לתורמים?
איך ניתן לשלם על הוצאות בחו"ל?

טיסה בעמותה / הכנסות מחו"ל צריכות לעורר מספר שאלות:

מה מטרת הטיסה? מה היו עלויות הטיסה– האם הן מוכרות? האם הטיסה כיסתה את עצמה והניבה תוצאות? אם הכנסות מחו"ל או פעילות בחו"ל סבירות ביחס להוצאות הטיסה? (פעילות בחו"ל ללא הוצאות טיסה בדר"כ אינה סבירה), מי הם הנוסעים לחו"ל? האם תוגמלו על כך באופן סביר?

על מנת לענות על השאלות, נסקור את שלל הסוגיות:

[*] דיווח:
את הטיסה יש לתעד בדוח נסיעה מפורט, לאן נסעו, ממתי ועד מתי ומה מטרת הנסיעה. מצ"ב דוח לדוגמא.

[*] מטרת הטיסה:
הוצאות טיסה לחו"ל עלולות להיות לצורך פרטי או לחילופין לא להניב תוצאות מספקות, כך שהצורך בטיסה תלוי בספק. לפיכך, יש לתעד את מטרת הנסיעה. חשוב לתעד לו”ז בחו"ל ולבסס באסמכתאות מה נעשה כמו למשל גיוס תרומות, גיוס תלמידים וכן הלאה. כמובן, שלאחר טיסה לארץ מסוימת לצורך גיוס תרומות, צפוי להתקבל סכום כסף מאותה מדינה.

[*] הוצאות מוכרות:
מס הכנסה קבע מה סכום ההוצאות שתוכרנה בעמותה, מעבר לסכום זה, ההוצאה לא מוכרת. כלומר יש לשלם על התשלום העודף %90 מס עודפות או לחילופין לזקוף הטבה לעובד. להלן הפירוט:

הוצאות טיסההוצאות טיסה במחלקה רגילה או עסקית תוכרנה, אולם תוספת הפער לצורך נסיעה במחלקה ראשונה לא תוכר למס הכנסה.
שכירות רכביוכרו עד $59 ליום.
הוצאות הלינה בחו"ל (*)בנסיעה אשר כללה עד 90 לינות, יותרו בניכוי הוצאות הלינה בשל 7 הימים הראשונים עד ל $267 ללילה , לגבי יתר הלינות יוכר סכום של %75 מעלות הלינה או $117 כגבוה, ולא יותר מ-$200 ללילה. (הוצאות לינה צריכות להיות בהתאם לחשבונית)
הוצאות אש"ל ואחרות בחו"ל (*)במידה ונדרשו הוצאות לינה יוכרו הוצאות אחרות עד תקרה של $75 ליום. כאשר לא נדרשו הוצאות לינה, יוכרו הוצאות בסכום של עד $125 ליום. (ההוצאות תוכרנה אף ללא קבלות).

(*) תוספת במדינות: במדינות הבאות תקרת ההוצאות המוכרות ללינה ואש"ל גבוהות ב- 25%:
אוסטריה, בריטניה, יוון, צרפת, אוסטרליה, גרמניה, יפן, קטאר, איטליה, דובאי, לוקסמבורג, קוריאה,איסלנד, דנמרק, נורבגיה, קמרון, אירלנד, הולנד, ספרד, קנדה, אנגולה, הונג קונג, עומאן, שבדיה, בלגיה, טיוואן, פינלנד, שוויץ.

[*] אכיפת מס הכנסה:
מס הכנסה ערך ביקורת בשנתיים האחרונות לנוסעים לחו"ל שהכנסותיהם לא היו סבירות. במקרים אלו דרש מס הכנסה להבין מה היתה מטרת הנסיעה, מה היו התוצאות הכספיות ומי שילם על כרטיסי הטיסה.

[*]  קבלות לתורמים בחו"ל:
כאשר מתקבל כסף בעמותה – יש להוציא קבלה מיידית. בין אם התקבול בארץ ובין אם בחו"ל. מאחר והכסף לא מופקד מיידית בחשבון הבנק, יש לתעד את התקבולים לעמותה בספר קופה בו ירשמו סך התקבולים. כאשר הכסף מופקד בחשבון הבנק- עליו להתאים לסכום הקבלות.

[*] תשלום בכרטיס אשראי:
לרוב, לא ניתן לשלם עבור הטיסות לחו"ל וכן ההוצאות שנוצרות בחו"ל בהעברות בנקאיות או בשיקים. במקרים אלו, ניתן להוציא כרטיס אשראי ייעודי להוצאות אלו בכפוף להוראות ניהול תקין, או לחילופין, לשלם החזר הוצאות לעובד.

[*] הוצאות הנהלה וכלליות:
עלויות גיוס תרומות, ובכללם טיסות לחו"ל, מוכרות בהוצאות הנהלה וכלליות. בעמותה קיימת הגבלה על גובה הוצאות אלו. בעמותה עד מחזור של 10 מליון ₪ – מותרות הוצאות הנהלה וכלליות בגובה של עד %22 מהמחזור. ככל שהמחזור גדל, השיעור המותר קטן בהדרגה.