%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-17-%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.