לתשומת לב, גופים / מלכ"רים רבים קבלו חיוב וקביעות בגין אי דווח על הוצאות עודפות בטופס 102. הסיבה: החל מ-2018 יש לדווח על ספקים ועל עודפות ולמלא את כל השדות בטופס 102, גם אם עומדים על סכום 0. במערכת גביית ניכויים החדשה של מס הכנסה, שנכנסה לפעולה בינואר 2018 נדרשים לדווח אי העסקה על כל סוג ניכוי ללא דיווח, (בדר"כ עודפות וספקים). ככל שהמדווח משאיר את השדה ריק – מס הכנסה מבצע קביעה אומדנית של סכום המס החייב ומחייב את המדווח.