כך תימנעו מקביעות מס בגין דווחי 102 חסרים

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.