החודש פורסם לוח החופשות לשנת תש"פ. המשמעות היא שפעילות בימים הנחשבים לימי חופשה מזכים את צוות ההוראה בתשלום נוסף ומחייבים את המוסד באישור קייטנה או הארכת לימודים.

כמידי שנה, גם השנה פורסם לוח חופשות ייעודי לחינוך החרדי.

• בגני ילדים ובתי ספר יסודיים לבנות – אין שינוי מהלוח הכללי.
• בבתי ספר על יסודיים לבנות – שינויים קלים. מספר ימי הלימודים זהה ללוח הכללי.
• במוסדות פטור ותרבותי ייחודי – לוח החופשות מותאם לחופשות המקובלות במגזר – 'בין הזמנים'. המשמעות היא מספר ימי לימודים גבוה משמעותית מהלוח הכללי.

לוח החופשות, משפיע על רכיב תשלום 'החופשה' של המורים. עובד הוראה העובד בימי החופשה זכאי לתשלום שכר כפול. עובד הוראה בחינוך המיוחד העובד בימי החופשה זכאי לתשלום של 125% תוספות ומוסד על יסודי ל 129% תוספת.
בתקנון עובדי הוראה לא נרשם ימי החופשה להם עובדי הוראה הזכאים, אלא כי ימי החופשה יחושבו בהתאם ללוח החופשות. להלן ציטוט:
1. מדי שנה מפרסם משרד החינוך והתרבות והספורט בחוזרי המנכ"ל את לוח החופשות במוסדות החינוך השונים, תוך שימת לב לרובד החינוכי וסוג המוסד החינוכי.
2. בימים אשר אינם כלולים בלוח החופשות תקוים מערכת השיעורים במלואה.

סוגיה: גני ילדים ובתי ספר במעמד מוכר שאינו רשמי – לבנים.

גני ילדים ויסודי – במעמד מוכש"ר, בהתאם לתקנות חינוך מוכרים, מחויבים לספק לעובדי ההוראה תנאי שכר מלאים בדומה למוסד רשמי. בלוח לא מופיעה התייחסות כלל לגני ילדים ובתי ספר במעמד מוכר שאינו רשמי הצמודים לתלמודי תורה לבנים ואשר מקיימים בפעול מסגרת לימודים זהה לתלמוד תורה והתאום את ימי החופשה של 'בין הזמנים' בידיעה מראש של צוות המורים, ההורים והפיקוח.
מזה מספר שנים, נמנע משרד החינוך לפרסם לוח חופשות מותאם למוסדות אלו, וסוגיות זכאות החופשה של עובדי ההוראה במוסדות אלו – נותרת פתוחה. באין הנחיה אחרת, נראה לכאורה כי העובדים זכאים לימי חופשה מלאים בדומה ללוח הכללי ומומלץ כי המוסד ייוועץ משפטית.
לעניין צוות הסייעות. סייעות נדרשות לעבוד 11 חודש ומשכך בכל מקרה אינן זכאיות לכפל שכר.