מהן הוצאות עודפות ומתי נדרש לבצע זקיפת הטבה לעובד בתלוש השכר?

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.