כמו בכל רשות גם אצלכם זה קורה. צוות הסייעות והמטפלות יוצא לחופשה לעתים תכופות? קיימות עלויות גבוהות בשל איוש התפקיד? הרצף החינוכי נפגע? משרד האוצר מפעיל כעת פיילוט להסדרת תגמול הצוות מתוך מטרה לעידוד והפחתת היעדרויות. גם אתם רוצים להצטרף? כל הפרטים כאן בפנים.

רשויות רבות מתמודדות כיום עם היעדרויות רבות של צוות הסייעות והמטפלות אשר מביאות את המערכת למצב של חוסר איזון הן מבחינת הרצף החינוכי עבור הפעוטות והן מבחינת העלויות הגבוהות הנדרשות מהמערכת.

אלו עלויות גוררת תופעת ההיעדרויות המרובות?

• עלות יום עבודה לעובדת מחליפה (בנוסף לעלות יום מחלה לעובד הנעדרת)
• עלות זמן חיפוש המחליפות איוש העברת עדכונים וחפיפה
• עלות מינהלית כוח אדם / חשבות שכר / בית תוכנה
• עלות הסעה (במקרה ומדובר בשכונות מרוחקות או ישוב קטן אשר איוש של צוות מלוי מקום בד"כ אינו מהאכלוסיה בסביבה הקרובה)
• הסתייגות!: ניצול מופחת של ימי מחלה גורר תוספת עלות פדיון ימי מחלה.

התכנית כוללת קביעת שיטת תגמול לסייעות והמטפלות ברשות אשר תכלול יעדים ועמידה בדרישות התפקיד ושיפור איכות הביצוע, לצד מניעת היעדרויות והחזרת היציבות למערכת. הנחת היסוד היא שהנהגת התמריץ תחזיר את המערכת למסלול עבודה מאוזן ותקטין את העלויות לרשות.
עפ"י כללי השכר באוגדן תנאי שירות אין אפשרות לשלם לעובד תוספת מעבר להסכמים הקיימים, התכנית יוצרת הסדר בין הרשות ומשרד האוצר באשר לתגמול העובדים.

כיצד מצטרפים?

לפרטים נוספים ובדיקת התכנות יש לפנות למר דיאא אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר >>>