מי זכאי? בתי ספר יסודיים וחטיבות עליונות – רשמי ומוכש"ר.
מהו המדד לחישוב? מדדים לחישוב: מדד שמ"ה (שעות מעל הסקה) מצביע על צורך בחימום. מדד 'אי נוחות' מצביע על צורך בצינון.
מהי נוסחת התקצוב?

%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-17-02

A – הדירוג לישוב? הישובים מחולקים ל-4 רמות- וקביעת ניקוד לכל ישוב.

מדד סטית התקן לישובניקוד ליישוב
עד 0.5 סטיית תקן מעל הממוצע הארצי0 – לא זכאי לתקציב.
טווח 0.5 – 1 סטיית תקן מעל הממוצע הארצי1
טווח 1 – 1.5 סטיית תקן מעל הממוצע הארצי1.5
מעל 1.5 סטיית תקן מעל הממוצע הארצי2

B – התעריף לכיתה? עלות לכיתה 9 ₪ ליום * מספר ימי הלימודים* 40% (הנחה היא כי רק ב40% מהימים נדרש חימום/קירור נוסף)

מוסד ימי לימודעלות - 40% מהימים * 9 ₪ ליום
1עלות יסודי220792
2עלות חט"ב210756
3עלות חט"ע210756
4עלות מיוחד277997

C – כיתות – מספר כיתות נורמטיביות במוסד.

מה השינויים העיקריים לעומת המודל הקודם?

> התייחסות שווה לימי צינון. במודל קודם – תקציב חושב עבור חימום בלבד.
> מודל נוכחי שקבע מדרג של 4 רמות תקצוב ברשויות. במודל קודם – התבסס על סקר מספר הימים בהם נדרש חימום בכל ישוב.
> מודל נוכחי גם בית ספר יסודי. במודל קודם – חושב התקציב לחטיבה עליונה בלבד.

מועד העברת התקציב ינואר בכל שנה. (בשנת תשע"ח בלבד – תקציב יועבר בחודש יולי)תצ
מי שתחשיב נוכחי הרע את מצבו בתקופת המעבר בשנים 2018-2019 – בעלויות שבהתאם למודל החדש יהיו זכאיות לפחות מ50% משנה קודמת, יקבלו השלמה עד ל 50% מתקציב שנה קודמת.