תביעה שהוגשה ע"י איגוד מוסדות המוכש"ר לתביעה לשווניות בתקציב מוסדות מוכר שאינו רשמי, לא צלחה. בעקבות אישור מיוחד לתוספת של 50 מיליון ₪ שהוקצו לבתי ספר נוצרים, דרשה התביעה השוואה למוסדות מוכש"ר. העתירה נדחתה על הסך.  בית המשפט קבע כי 'הפליה לרעה' אסורה, אולם אין מניעה במדיניות של 'הפליה מתקנת'. עוד הציג משרד החינוך מהלך בו תוספת תקציבית תותנה בקריטריון מגזרי ובעמידה ב – 100% ליבה. המהלך שהוצג, וההכרה המשפטית בו, מהווה איום על ההתייחסות האחדיה והשקופה שהונהגה לאורך כל השנים בין מוסדות מוכש"ר ממגדרים שונים.