נושאתאריך
נוהל תקצוב מוסד תרבותי ייחודי - תזכורת חוזרת27/04/2017
בקשת מענק יובל לגננות – תזכורת חוזרת30/04/2017
קול קורא הצטיידות מגמות טכנולוגיות חדשות על יסודי18/05/2017
דוח ביצוע מענק למורים במוסדות פטור15/05/2017
ועדת חריגים בחטיבה העליונה לעובד המבקש לצאת/להכנס לעוז לתמורה30/05/2017
פיטורי צוות לשנת הלימודים תשע"ח – כלל המוסדות 30/05/2017
הגשת נספח ג' – איתנות פיננסית ותשלומי שכר – כלל המוסדות28/06/2017
הגשת דוח קייטנות חופשת פסח חינוך מיוחד, תוך חודשיים מביצוע החופשה30/06/2017