נושאתאריך
מצבת עו"ה - דיווח במערכת31/11/2018
מצבת עו"ה - אישור חתום ע"י רואה חשבון31/12/2018
מצבת עו"ה - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י עובד ההוראה 30/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י הבעלות החל מ01/12/2019
בקשות לוועדות חריגים כניסה ויציאה מהרפורמה עד לתאריך 11/06/2019

עוז לתמורה – פרוט והרחבה מי זכאי, בקשות לועדת חריגים ועוד ראה בפוסט שפורסם בשנה קודמת, קישור >>>