נושאתאריך
בי"ס יסודי – תאריך אחרון לדיווח מצבת תלמידים להקצאת תקן25/10/2018
בי"ס חינוך מיוחד – תאריך אחרון לדיווח תלמידים להקצאת תקן28/10/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי - בקשה לגמול ריכוז בי"ס קטן30/10/2018
על יסודי - אישור תלמיד 07 העברת בקשה למפקח על החינוך המיוחד במוסד31/10/2018
עובד הוראה - הגשת בקשות להחזר שכר לימוד/מענק שעות15/11/2018
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות - ראה הרחבה באתר28/02/2019
חינוך מיוחד - דיווח מטפלים בפרא רפואי (סל שח"ם)30/11/2018
חינוך מיוחד – חופשת אוגוסטעד חודשיים מסיום החופשה
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - דיווח במערכת31/11/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - אישור חתום ע"י רו"ח31/12/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019