נושאתאריך
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות28/02/2019
על יסודי – תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל 28/02/2019
על יסודי – דיווח על רמת שירות - ניתנה אורכה!28/02/2019
קול קורא לתגבור לימודי מדעי היהדות31/01/2019
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019