נושאתאריך
רמת שירות – התקבלה אורכה - בגין המערכת החדשה31/03/2019
מצבת עו"ה - דיווח במערכת31/11/2018
מצבת עו"ה - אישור חתום ע"י רואה חשבון31/12/2018
מצבת עו"ה - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019