נושאתאריך
מלגות לכתות י"ג י"ד במוסדות טכנולוגיים08/11/2019
עובד הוראה - הגשת בקשות להחזר שכר לימוד15/11/2019
על יסודי – עדכון תלמידי 08 - החודש ראה הרחבה15/11/2019
תשלומי הורים – דיווח במערכת אפיק30/11/2019
חינוך מיוחד - דיווח מטפלים בפרא רפואי (סל שח"ם)30/11/2019
על יסודי –תלמיד 07 - העברת הדוחות חתומים ע"י הפיקוח למצבת תלמידים30/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י עובד ההוראה 30/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י הבעלות החל מ 01/12/2019
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - דיווח במערכת30/11/2019
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - אישור חתום ע"י רואה חשבון31/01/2020
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח03/05/2020
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות שניות - והחודש ראה הרחבה28/02/2020
בי"ס על יסודי תאריך אחרון לעדכון תלמידים30/06/2020
על יסודי – דיווח רמת שירות30/06/2020