נושאתאריך
בי"ס יסודי – תאריך אחרון לדיווח מצבת תלמידים להקצאת תקן25/10/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי - בקשה לגמול ריכוז בי"ס קטן30/10/2018
קול קורא ליוזמות חינוכיות בתחום מתמטיקה ואנגלית30/10/2018
עובד הוראה - הגשת בקשות להחזר שכר לימוד/מענק שעות (ראה הרחבה)15/11/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - דיווח במערכת30/10/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - אישור חתום ע"י רואה חשבון31/12/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019