מועדי הגשה, דווחי תלמידים ודווח מורים

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.