נושאתאריך
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י הבעלות החל מ 01/12/2019
על יסודי – דיווח רמת שירות31/12/2019
חינוך מיוחד – פניה למשרד החינוך לקיזוז תשלומים מהרשויות תשע"ט 31/12/2019
מצבת חתומה ע"י רואה חשבון 31/01/2020
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות שניות28/02/2020
מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח 03/05/2020
בי"ס על יסודי תאריך אחרון לעדכון תלמידים30/06/2020
על יסודי – תאריך אחרון לערעור בגין רמת שירות 30/06/2020