נושאתאריך
גנים – מועד אחרון לדווח סייעות במערכת סייעותנט 28/02/2019
גנים - ילדי השלמה – מועד אחרון לדיווח לאגף א' אמח"י31/12/2018
חטיבה עליונה - השאלת מורים – יש לדווח במערכת שוהםדצמבר והלאה
הגשת בקשה להפעלת צהרונים ע"י משרד העבודה והרווחה 31/12/2018
על יסודי – תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל28/02/2019
על יסודי – דיווח על רמת שירות 31/12/2018
על יסודי - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים30/05/2019