מועדי הגשה

נושאתאריך
דיווח מצבת מורים – לשנת תשע"ח - אישור רואה חשבון -יסודי ועל יסודי31/01/2018
דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים – אי דיווח יגרור קיזוז מקדמהסוף פברואר
בקשה לתוספת עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות10/6/2018

קולות קוראים

נושאתאריך
עידוד להגשת עבודות גמר בחטיבה עליונה31/12/2017
הצטידות במחשבים (חומרה ותוכנה)31/12/2017
פיתוח פנימיות במגזר החרדי31/12/2017
פעולות טיפוח ושיעורי עזר לתלמידים חלשים31/12/2017
תכנית ליוזמות פדגוגיות בבתי ספר31/12/2017