נושאתאריך
בקשה להכרה עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות10/06/2018
דיווח שעות חינוך תעבורתי – על יסודי15/06/2018
בקשות לתקציב (חוק נהרי) בעירית ירושלים – יסודי28/06/2018
החזר נסיעות תלמידים – על יסודיעד סוף שנה