נושאתאריך
מצבת עובדי הוראה – סגירת מערכת עוש"ר לדיווחים20/06/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י עובד ההוראה 30/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י הבעלות החל מ 01/12/2019
בקשות לוועדות חריגים כניסה ויציאה מהרפורמה עד לתאריך 11/06/2019
תאריך אחרון לדוח ביצוע תגבור לימודי יהדות10/09/2019

*פרוט והרחבה מי זכאי, בקשות לועדת חריגים ועוד ראה בפוסט שפורסם בשנה קודמת, קישור >>>